Administratie

Wanneer je met betrekking tot je administratie door de bomen het bos niet meer ziet, is het raadzaam om je administratie uit te besteden aan finands. Dit is een administratiekantoor wat er voor kan zorgen dat je te allen tijde kunt beschikken over een actuele administratie. Hierbij kun je onder andere denken aan een actueel overzicht van je inkomsten en je uitgaven, en een actuele urenregistratie. Zeker wanneer je werkzaam bent als ondernemer is het aan te raden om je administratie uit te besteden aan finands. Dit omdat het voor ondernemers nog belangrijker is om te allen tijde te kunnen beschikken over een actuele bedrijfsadministratie.

Een actuele bedrijfsadministratie

Als ondernemer is het belangrijk dat je te allen tijde kunt beschikken over een actuele bedrijfsadministratie. Bijvoorbeeld over een bedrijfsadministratie die is bijgehouden door finands. Het is namelijk mogelijk dat je als ondernemer vroeg of laat een keer te maken krijgt met een controle van de fiscus. Tijdens zo’n controle wordt er gevraagd naar een actueel overzicht van je bedrijfsadministratie. Zo’n controle kan steekproefsgewijs plaatsvinden, maar ook omdat er zich transacties binnen jouw onderneming hebben voorgedaan. Het is belangrijk dat je de inkomsten en de uitgaven van je onderneming kunt verantwoorden. Daarnaast kan finands ook de administratie voor je werknemers verzorgen.

Administratie voor je werknemers

Wanneer je werkzaam bent als ondernemer en een aantal werknemers in dienst hebt, is het ook belangrijk dat je de bedrijfsadministratie voor deze werknemers op orde houdt. Dit zodat je weet welke werknemer wanneer gewerkt heeft, hoeveel ziektedagen een werknemer gedurende een bepaalde periode heeft gehad, etc. Dit om ervoor te zorgen dat de uitbetalingen die je doet aan je werknemers kloppend zijn. Je wilt je werknemers namelijk niet meer uitbetalen dan nodig, en ook niet minder dan dat ze verdienen. Ook met het betrekking tot het bijhouden van deze administratie kan een administratiekantoor zoals finands je van dienst zijn. Het is immers wel belangrijk dat je werknemers op tijd uitbetaald worden. Dit omdat zij ook te maken hebben met betalingsverplichtingen waaraan ze moeten voldoen.

Administratie uitbesteden aan finands

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *