Ondernemers moeten hun klanten goed kennen

 Customer Due Dilligence

Ondernemers hebben klanten. Het is belangrijk dat ondernemers hun klanten goed kennen. Ken uw klant. Dat is de letterlijk betekenis van Customer Due Diligence. Voor ondernemers is dit niet onbelangrijk. Het kennen van hun klanten moet een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering zijn. Waarom? Door de aanscherping van de Wet ter voorkoming van witwassen en het voorkomen van terrorisme (Wwft) kunnen ondernemers niet meer wegkijken als ze geconfronteerd worden met dubieuze transacties. Omdat d eewet per januari 2020 is aangescherpt moeten ondernemers de wet Wwft op een zorgvuldige wijze vormgeven. Ondernemers die dat nog niet hebben gedaan moeten in actie komen.

Wat van een ondernemer wordt verwacht

Ben je ondenemer? Dan wordt van jou verwacht dat je weet met welke klanten je zaken doen. De wwft wet verplicht jou om vaak voorkomende praktijken als witwassen, het financieren van terrorisme en frauderen tegen te gaan. Natuurlijk wil je als ondernemer geen risico nemen. Om reputatieschade te voorkomen is Customer Due Diligence (CDD) daarom essentieel. Op die manier kan een ondernemer samenwerking met criminele en frauduleuze partijen voorkomen en kan hij de wet- en regelgeving correct naleven.

Een ondernemer kan een effectief beleid voeren

Een ondernemer kan middels een effectief Customer Due Diligence-beleid integriteitsrisico’s vermijden. Om richting te geven aan dit beleid kan een ondernemer een praktisch 10-stappenplan gebruiken. Middels de allernieuwste technologie├źn kan een ondernemer adequate maatregelen treffen en vormgeven aan een integere bedrijfsvoering. De door de ondernemer gebruikte automatiseringssoftware maakt het mogelijk om de meeste recente bronnen te raadplegen. Hij is dus verzekerd van een up-to-date check van zijn klanten. Er wordt bij deze up-to-date check gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie. Door kunstmatige intelligentie te gebruiken bij het doorzoeken van het internet kan het aantal false positives worden verminderd.

Eenvoudig checken van personen of bedrijven

Beschik je als ondernemer over de juiste software? Dan is het eenvoudig om een bedrijf of persoon te checken. Je weet dan zeker dat je voldoet aan de wettelijke eisen.